Robbanóanyag prekurzorok

Számos vegyi anyagot használunk jelenleg a hétköznapok során, ezen vegyi anyagok akár festékek, más vegyi anyagok előállításhoz is szükségesek, akár hobbi célokra is felhasználhatóak. Egyes vegyi anyagokkal azonban vissza lehet élni, és azokból házi készítésű robbanóanyagokat lehet jogellenesen előállítani. Ennek megakadályozását egy többrétű szabályozás készítette elő, melynek legfrissebb lépése a 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 rendeletet.Ezen rendelet azon vegyianyagok forgalmazását és felhasználását szabályozza, amelyek alkalmasak lehetnek robbanóanyagok előállítására. A rendelet összehangolt szabályokat állapít meg a robbanóanyagok jogellenes előállítására visszaélésszerűen felhasználható anyagok vagy keverékek rendelkezésre bocsátására, behozatalára, birtoklására és felhasználására vonatkozóan annak érdekében, hogy korlátozza ezen anyagok vagy keverékek lakossági személyek számára való rendelkezésre állását, és biztosítsa a gyanús tranzakciókra vonatkozó megfelelő jelentéstételt az ellátási lánc egészében. A rendelet értelmében robbanóanyag prekurzor az a vegyi anyag, amely alkalmas/szükséges robbanóanyag előállítására. A rendelet szerint korlátozott robbanóanyag prekurzorok nem bocsáthatók lakossági személyek rendelkezésére, lakossági személyek ezeket nem hozhatják be, nem birtokolhatják és nem használhatják fel. A lakossági személyek által 2021. február 1. előtt jogszerűen szerzett korlátozott robbanóanyag-prekurzorok birtoklása, behozatala és felhasználása 2022. február 2-ig megengedett.Azért, hogy a rendeletben szabályozottaknak oldalunk is megfeleljen, oldalunkon az alábbi anyagok hirdetése tilos felhasználóink számára:
  • Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok; ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ún. robbanóanyag prekurzornak számító anyagokat. Ezek olyan vegyi anyagok, amelyek önmagukban, ipari folyamatokban, de akár a mindennapi életben, háztartási célokra is használatosak, azonban bizonyos mennyiségben, sűrűségben vagy összetételben visszaélésre, így különösen, robbanóanyag előállítására alkalmasak.
  • Különösen az alábbi vegyi anyagok: Salétromsav, Hidrogén-peroxid, Kénsav, Nitrometán, Ammónium-nitrát, Kálium-klorát, Kálium-perklorát, Nátrium-klorát, Nátrium-perklorát
headset_mic Chat az ügyfélszolgálattal
close